You have 4 summaries left

Vše o průmyslu

Roman Polák – Oblast automatizace má obrovský prostor pro růst

Mon Nov 01 2021
průmyslMycubiši Electricdigitalizacerobotizaceautomatizacestřední podnikytechnické talentyvzdělávánípandemierůst automatizace

Description

Průmysl prochází transformací, Mycubiši Electric a jeho inovace, digitalizace a robotizace v průmyslu, automatizace ve středních podnicích, podpora technických talentů ve školství, vzdělávání a propojení s praxí, přizpůsobení během pandemie, růst automatizace

Insights

Digitalizace a robotizace jsou důležité trendy v průmyslu.

Digitalizace průmyslu zahrnuje měření analýzy, vyhodnocování efektivity a návratnosti investic. Robotizace se stále více nasazuje a kooperativní robotika nabízí příležitosti pro další rozvoj automatizace i politické podniky.

Automatizace a robotizace jsou stále častější v malých a středních podnicích.

Nedostatek pracovní síly motivuje firmy k automatizaci. Marketingový boom kolem kolaborativních robotů přináší možnost automatizace i menším podnikům.

Společnost Býtech se zaměřuje na podporu technických talentů ve školství.

Podporují mladé lidi a ukazují jim zajímavost práce v technice. Začátek zájmu o techniku by měl být již na základních školách.

Během pandemie se museli přizpůsobit a najít nové způsoby komunikace a podpory zákazníků.

Díky projektu vzdělávacích webinářů udrželi kontakt s klienty. Využívání online prostoru se stalo efektivnějším.

Automatizace, digitalizace a robotizace mají potenciál růst exponenciálně.

Existuje obrovský prostor pro růst automatizace v Evropě. Romant Polák hovořil o automatizaci ve výrobě.

Chapters

 1. Průmysl prochází transformací
 2. Japonská firemní kultura a Mycubiši
 3. Digitalizace a robotizace v průmyslu
 4. Automatizace a robotizace ve středních podnicích
 5. Podpora technických talentů ve školství
 6. Vzdělávání a propojení s praxí
 7. Přizpůsobení během pandemie
 8. Růst automatizace
Summary
Transcript

Průmysl prochází transformací

00:02 - 04:59

 • Český průmysl se snaží udržet konkurenceschopnost v době automatizace, robotizace a digitalizace.
 • Mycubiši Electric má stoletou historii a je součástí široké rodiny firem.
 • Firma přináší inovace a je lídrem v patentování.
 • Automobilový průmysl se spojuje spíše než odděluje od jiných oborů.
 • Historické spojení s automobilovým průmyslem může být pro firmu přínosné.
 • Mycubiši Electric má široký sortiment produktů a nabízí možnosti pro spolupráci s různými partnery.
 • Japonské kulturní očekávání může být výzvou pro českou pobočku Mycubiši.

Japonská firemní kultura a Mycubiši

04:39 - 09:41

 • Mycubyši je japonská společnost a balancování mezi korporátními standardy a českým prostředím je složité.
 • Japonská firma Mycubyši je otevřená společnost s ohledem na lokální trhy.
 • Rozdíly v kulturách jsou viditelné i mezi evropskými zeměmi.
 • Digitalizace je důležitý trend v průmyslu.

Digitalizace a robotizace v průmyslu

09:12 - 14:05

 • Digitalizace průmyslu je dlouhodobým konceptem a vnímá se jako potřebná pro průmysl.
 • Digitalizace zahrnuje měření analýzy, vyhodnocování efektivity a návratnosti investic.
 • Robotizace je dalším trendem v průmyslu a zvyšuje se její nasazení.
 • Kooperativní robotika nabízí příležitosti pro další rozvoj automatizace i politické podniky.
 • Kolaborativní robotika má robustnější konstrukci, která umožňuje pohyb s větší rychlostí a přesností.
 • Kolaborativní roboti jsou schopni spolupracovat s operátorem na stejném místě.

Automatizace a robotizace ve středních podnicích

13:47 - 18:30

 • Operativní robotika může podporovat trend růstu automatizace.
 • Automatizace a robotizace jsou stále častější v malých a středních podnicích.
 • Nedostatek pracovní síly motivuje firmy k automatizaci.
 • Marketingový boom kolem kolaborativních robotů přináší možnost automatizace i menším podnikům.
 • Automatizace se rozšiřuje do služebního sektoru, například v oblasti vaření kávy.
 • Vývoj automatizace je srovnatelný s posledními deseti lety.
 • Asistenta pro implementaci robotů zajímá proces od první konzultace po nasazení robota.

Podpora technických talentů ve školství

18:05 - 22:51

 • Naše lidé působí jako automatizační experti u zákazníků.
 • Identifikujeme a vytipujeme potřeby zákazníka a hledáme řešení.
 • Máme vlastní tým obchodníků a expertů, ale také spolupracujeme s integrátory.
 • Integrátoři jsou našimi partnery pro výrobní závody.
 • Společnost Býtech se zaměřuje na podporu technických talentů ve školství.
 • Podporujeme mladé lidi a ukazujeme jim zajímavost práce v technice.

Vzdělávání a propojení s praxí

22:35 - 27:25

 • Začátek zájmu o techniku by měl být již na základních školách.
 • Spolupráce mezi středními a vysokými školami by měla být silnější.
 • Intenzivně se pracuje na propojení vysokých škol s praxí.
 • Absolventi technických škol mají obvykle nedostatek praktického zkušenosti.
 • Někteří zaměstnanci začínali na stážích a postupovali až k placeným stážím.
 • Studenti se rychle adaptují do konkrétních projektů a připravují se na práci ve firmách.
 • Stav vzdělání je nyní odhalen, což může být pro některé lidi problém.
 • V současné situaci je nutné najít nové způsoby komunikace a podporu klientů.

Přizpůsobení během pandemie

26:57 - 31:51

 • Během pandemie jsme se museli přizpůsobit a najít nové způsoby komunikace a podpory zákazníků.
 • Díky projektu vzdělávacích webinářů jsme byli schopni udržet kontakt s našimi zákazníky a poskytovat jim informace online.
 • Ještě nevíme, jaký bude budoucnost - jestli se vrátíme k tradičním veletrhům a konferencím, nebo zůstaneme převážně online.
 • V České republice je osobní kontakt stále důležitý pro marketing a obchod.
 • Pandemie nás naučila využívat online prostor efektivněji a oslovovat nové zákazníky.
 • I když preferujeme osobní setkání, kombinace osobního kontaktu a online světa je pravděpodobně budoucností.

Růst automatizace

31:22 - 35:27

 • Automatizace, digitalizace a robotizace mohou růst stále exponenciálně.
 • Automatizace může nahradit práci, kterou lidé nechtějí dělat.
 • Existuje obrovský prostor pro růst automatizace v Evropě.
 • Romant Polák z Mycubyši Electric Česká republika hovořil o automatizaci ve výrobě.
 • Podkast nabízí možnost diskutovat o průmyslových aplikacích automatizace.
1