You have 4 summaries left

Så in i Själen

[REPRIS] 81. Åsa Nyvall - Kärlekens språk - Hur skapar man lyckliga relationer?

Sun Jul 09 2023
relationersjälvkärlekkommunikationkärleksspråk

Description

Podden handlar om att fördjupa kontakten med sig själv och bygga upp en kärleksfull relation till sig själv. Livet i Göteborg är ganska intensivt. Vi bör vara observanta på hur vi beter oss mot oss själva och hur vi pratar med oss själva. Vi människor värderar olika känslor. Många människor blir besvikna när de inte får det de vill ha i en relation. De ottrygga beteenden och undvikande beteenden kan vara relaterade till att man stör sig på andra och inte får sina behov tillgodosedda. Ibland pratar vi om den ultimata relationen där vi inte behöver anstränga oss längre. Förändringar på 25 år är skönt och man kan dela med sig av sina lärdomar till nästa generation. Problemet är att vi inte samtalar om det när en partner gör mycket för relationen. Kärleksspråk kan vara olika för olika personer. Att visa kärlek genom att se till att ens favoritpålägg finns tillgängligt för en dotter som kommer hem. Att ha samma kärlekspråk kan underlätta i en relation. Det finns inte en typiskt manligt och kvinnligt beteende. Det finns olika bilder som gör att vi inte kan prata om vissa saker. Genom att kommunicera på ett sätt som han förstår, kände sig personen bekräftad och viktig. Det är vanligt att vi känner oss speciella när vi får gåvor från andra människor, men det kan vara en prägling och något annat att fokusera på. Att vara uppmärksam och ta hand om varandra är viktigt i relationer. Man måste förstå det här med kärliksbråk. Det är viktigt att ta reda på vilket som är ens kärleksspråk och vad som är viktigt för en i en partner.

Insights

Relationer kräver arbete

Det är viktigt att vara medveten om att relationer inte är enkla och kräver arbete.

Vi behöver vara snälla mot oss själva

Vi borde se på oss själva som vår egen bästa kompis och vara snälla mot oss själva.

Kommunikation är nyckeln

Det är viktigt att kommunicera sina behov och förstå varandras kärleksspråk i en relation.

Förändringar kan vara positiva

Perioderna när livet skaver och känns svårt kan vara de mest utvecklande och spännande perioderna i livet.

Självreflektion är viktigt

Det kan vara intressant att undersöka om saker man stör sig på hos sin partner är något man behöver titta på hos sig själv.

Kärleksspråk kan variera

Det finns fem olika kärleksspråk och det är viktigt att förstå och kommunicera dem i en relation.

Relationer kräver ansträngning

Vi bör vara rätt om kärleken och anstränga oss för att behålla den i en relation.

Betydelsen av självkärlek

En bra relation med sig själv är viktig innan man går in i en relation med någon annan.

Att vara uppmärksam och ta hand om varandra

Det är viktigt att vara uppmärksam och ta hand om varandra i relationer.

Kommunikation och förståelse är nyckeln till en stark relation

Genom att kommunicera på ett sätt som ens partner förstår och visa förståelse för varandras kärleksspråk kan man skapa en starkare och mer harmonisk relation.

Chapters

 1. Podden handlar om att fördjupa kontakten med sig själv och bygga upp en kärleksfull relation till sig själv.
 2. Livet i Göteborg är ganska intensivt.
 3. Vi bör vara observanta på hur vi beter oss mot oss själva och hur vi pratar med oss själva.
 4. Vi människor värderar olika känslor.
 5. Många människor blir besvikna när de inte får det de vill ha i en relation.
 6. De ottrygga beteenden och undvikande beteenden kan vara relaterade till att man stör sig på andra och inte får sina behov tillgodosedda.
 7. Ibland pratar vi om den ultimata relationen där vi inte behöver anstränga oss längre.
 8. Förändringar på 25 år är skönt och man kan dela med sig av sina lärdomar till nästa generation.
 9. Problemet är att vi inte samtalar om det när en partner gör mycket för relationen.
 10. Kärleksspråk kan vara olika för olika personer.
 11. Att visa kärlek genom att se till att ens favoritpålägg finns tillgängligt för en dotter som kommer hem.
 12. Att ha samma kärlekspråk kan underlätta i en relation.
 13. Det finns inte en typiskt manligt och kvinnligt beteende.
 14. Det finns olika bilder som gör att vi inte kan prata om vissa saker.
 15. Genom att kommunicera på ett sätt som han förstår, kände sig personen bekräftad och viktig.
 16. Det är vanligt att vi känner oss speciella när vi får gåvor från andra människor, men det kan vara en prägling och något annat att fokusera på.
 17. Att vara uppmärksam och ta hand om varandra är viktigt i relationer.
 18. Man måste förstå det här med kärliksbråk.
 19. Det är viktigt att ta reda på vilket som är ens kärleksspråk och vad som är viktigt för en i en partner.
Summary
Transcript

Podden handlar om att fördjupa kontakten med sig själv och bygga upp en kärleksfull relation till sig själv.

00:00 - 04:29

 • Vi behöver vara äkta och visa vilka vi är, vad vi känner, tänker och tror på.
 • Respektera varandra utifrån ett kärleksfullt perspektiv.
 • I sommar kommer det sändas repriser av populära avsnitt för att stärka relationer.
 • Relationer kan bli ansträngda under sommaren, så det är viktigt att vårda dem.
 • Skapa hälsosamma rutiner för att utveckla relationen till dig själv.
 • I veckans avsnitt pratar de om relationer och boken 'Kärleken språk din guide till lyckliga relationer'.
 • Göteborg är en intensiv stad där Åsa Nyval bor och har sin yoga-studio och podd.

Livet i Göteborg är ganska intensivt.

04:03 - 07:44

 • Syftet med mitt liv är att människor ska förstå sitt värde.
 • Relationen till sig själv är viktig och vi bör vara observanta på hur vi beter oss mot oss själva.
 • Vi borde se på oss själva som vår egen bästa kompis.

Vi bör vara observanta på hur vi beter oss mot oss själva och hur vi pratar med oss själva.

07:22 - 10:34

 • Vi borde se på oss själva som vår egen bästa kompis.
 • Vi kan inte vara så hårdhänta mot oss själva som vi ibland är.
 • Vi skulle aldrig säga samma saker till våra barn eller bästa vänner som vi säger till oss själva.
 • Vi är ovanligt självkritiska och ställer orimliga krav på oss själva.
 • Världen är inte alltid snäll, så det blir ännu viktigare att vara snälla mot oss själva.
 • Det är omöjligt att må bra hela tiden, och det är inte rimligt att förvänta sig det heller.
 • Sociala medier ger en falsk bild av att alla andra har det bra hela tiden, men ingen mår bra konstant.
 • Perioderna när livet skaver och känns svårt kan vara de mest utvecklande och spännande perioderna i livet.
 • När det går bra ska man fylla på med energi för att kunna hantera de svåra perioderna när de kommer.
 • Det finns alltid något att lära i de jobbiga perioderna, och det kan vara spännande att utforska dem istället för att fly från dem.

Vi människor värderar olika känslor.

10:06 - 13:52

 • Vi försöker hålla fast vid de lyckliga stunderna, men ingenting kan vi hålla fast vid.
 • Det är bara att acceptera och landa i det jobbiga.
 • Jobbigt behöver inte vara dåligt, det kan till och med vara bra.
 • Många försöker fly från det jobbiga på olika sätt.
 • Att vara kvar i det skavda blir lättare med tiden.
 • Livet kan vara tufft, men man kan hitta saker som lyfter en.
 • Att hjälpa andra kan få en att må bättre.
 • Relationer blir problematiska när man lägger sin lycka i någon annans händer.
 • Besvikelsen över att inte få det man vill ha är vanlig i relationer.

Många människor blir besvikna när de inte får det de vill ha i en relation.

13:25 - 17:00

 • Det är viktigt att reflektera över vad man själv bidrar med i relationen.
 • Det kan vara intressant att undersöka om saker man stör sig på hos sin partner är något man behöver titta på hos sig själv.
 • Att utvecklas som person och partner kan hjälpa till att attrahera rätt typ av person.
 • Vi söker ofta efter den perfekta pusselbiten i andra istället för att hitta den inom oss själva.

De ottrygga beteenden och undvikande beteenden kan vara relaterade till att man stör sig på andra och inte får sina behov tillgodosedda.

16:43 - 20:03

 • Det är viktigt att jobba på sin egen utveckling och hitta de bitar i sig själv som behöver arbete.
 • I tonåren och ungdomen är det svårt att veta vilka behov man har, vilket kan leda till komplicerade relationer.
 • Barn upplever sig själva som perfekta och älskade, men vi får inte alltid den trygghet vi behöver under uppväxten.
 • Vi strävar efter att bli älskade och presentera våra bästa sidor när vi träffar någon.
 • Det finns biologiska faktorer bakom varför män ofta vill visa upp sitt bästa jag.

Ibland pratar vi om den ultimata relationen där vi inte behöver anstränga oss längre.

22:51 - 26:29

 • Vi bör vara rätt om kärleken och anstränga oss för att behålla den.
 • Små insättningar och justeringar kan göra stora förändringar i en relation.
 • Vi tror att vi redan vet allt om varandra, men det finns alltid mer att upptäcka.
 • Att gå i parterapi tidigt kan vara bra för att undvika problem senare.
 • Det är viktigt att vara medveten om att relationer inte är enkla och kräver arbete.

Förändringar på 25 år är skönt och man kan dela med sig av sina lärdomar till nästa generation.

26:13 - 30:02

 • Att komma in i Trapirummet för en service check är bra för relationen.
 • Vanligaste problemet i partrapi är att relationen känns ointressant och kall.
 • Råd för att lösa problemet inkluderar att ta ansvar för sin egen roll i relationen och kommunicera sina behov tydligt.
 • Många tror att den andra parten ska kunna läsa deras tankar, vilket är omöjligt.

Problemet är att vi inte samtalar om det när en partner gör mycket för relationen.

29:46 - 33:13

 • Det kan vara så att min partner gör saker som jag inte riktigt uppskattar.
 • Min partner kanske börjar göra en massa saker i hemmet för att visa sin insats.
 • Vi har olika kärleksspråk, män och kvinnor visar kärlek på olika sätt.
 • Det finns fem olika kärleksspråk: bekräftande ord, fysisk beröring, gåvor, tid tillsammans och utförda tjänster.
 • Vi har alla ett av dessa som vårt sätt att förstå kärlek på.
 • Kärleksspråken är inte manliga eller kvinnliga.

Kärleksspråk kan vara olika för olika personer.

32:47 - 35:57

 • Det finns fem olika kärleksspråk.
 • Vi uttrycker ofta kärlek på det sätt vi själva vill ha det tillbaka.
 • Exempel på kärleksspråk är att uttrycka sig med fina ord, att vara omtänksam och att spendera tid tillsammans.

Att visa kärlek genom att se till att ens favoritpålägg finns tillgängligt för en dotter som kommer hem.

35:28 - 38:34

 • Att önska att tid tillsammans ska vara oförstörd och bli besviken när någon tar med sig ytterligare en person.
 • Att få trygghet genom fysisk beröring, som en hand på ryggen innan man går in i sändning.
 • Att ge komplimanger och lyfta upp den andra personen.
 • Möjligheten att ha mer än ett primärt kärleksspråk.
 • Betydelsen av att vara medveten om sina egna behov och inte förvänta sig att andra ska agera på samma sätt.
 • Att ta ansvar för sina egna reaktioner när ens kärleksspråk inte blir mött.
 • Betydelsen av bekräftande ord och hur det kan påverka relationen om de inte ges tillbaka.

Att ha samma kärlekspråk kan underlätta i en relation.

38:23 - 42:06

 • Det är viktigt att kommunicera alla fem kärlekspråk för att ha en fin relation.
 • Genom att jobba in alla fem kärlekspråk kan man få fysisk närhet, närvarande samtal, betydelsefulla ord, ansträngning och överraskningar.
 • I svåra tider bör man fokusera på det kärlekspråk som ens partner förstår bäst.
 • Kärlekspråken kan vara olika för olika personer och behov.

Det finns inte en typiskt manligt och kvinnligt beteende.

44:35 - 47:42

 • Relationen till våra barn är också viktig.
 • Det är tydligt när man kan det här.
 • Barn behöver känna sig älskade och trygga för att inte söka lycka utanför sig själva.

Det finns olika bilder som gör att vi inte kan prata om vissa saker.

44:35 - 47:42

 • Ena brodern tycker att det har varit fantastiskt medan den andra tycker att det har varit jobbigt.
 • Den ena brodern har samma kärleksspråk som sina föräldrar medan den andra inte har det.
 • Kärleksspråket är en teori av Gary Chapman från USA.
 • Författaren har arbetat med par och testat teorin i praktiken.
 • Författaren identifierade kärleksspråket hos en person och anpassade sig efter det.
 • Det blev en positiv upplevelse och relationen förbättrades.

Genom att kommunicera på ett sätt som han förstår, kände sig personen bekräftad och viktig.

47:20 - 51:04

 • Man kan göra dessa saker automatiskt även om ens partner inte är med.
 • Det handlar om att vara medveten om hur mycket man själv kan påverka i en relation.
 • För att identifiera ens partners kärleksspråk kan man titta på vad man själv oftast gör mot andra människor.
 • Det enklaste sättet är att se vad som händer när någon gör motsvarande tillbaka.

Det är vanligt att vi känner oss speciella när vi får gåvor från andra människor, men det kan vara en prägling och något annat att fokusera på.

50:42 - 54:00

 • Vi behöver vara observanta på våra egna handlingar och inte bli beroende av andras känslor gentemot oss.
 • Ibland kan det vara svårt att få en naturlig spets i relationer och kärleksbråk kan uppstå.
 • Vi har alltid ett primärt och ett sekundärt språk av kärlek, men vi kan tycka om alla fem språken.
 • I början av relationer är vi duktiga på att visa alla fem språken, men det kan minska över tid.
 • Det vanligaste är att vi blir oerhört icke-goda på att tillgodose varandras behov, vilket leder till längtan efter uppmärksamhet och insatser från den andra personen.
 • Vi bör vara medvetna om hur mycket vi använder de olika språken i olika sammanhang för att kunna ta ansvar för vår egen kommunikation.

Att vara uppmärksam och ta hand om varandra är viktigt i relationer.

53:31 - 57:19

 • Det kan vara svårt att kommunicera kärlek på ett sätt som ens partner förstår.
 • Boken 'De fem kärleksspråken' tar upp olika sätt att uttrycka kärlek.
 • Det är viktigt att praktisera de olika kärleksspråken för att se resultat.
 • Man kan prova att göra fina saker för sin partner och se hur det påverkar relationen.

Man måste förstå det här med kärliksbråk.

1:02:23 - 1:06:06

 • Det är viktigt att prata om dessa saker i relationen.
 • En man berättade att han aldrig pussade sin partner på morgonen för att inte väcka henne.
 • Fysisk beröring och tjänster är viktiga uttryck av kärlek.
 • Det är viktigt att välja en partner som kan uttrycka sina behov.
 • Ta reda på vad som är viktigt för dig i en relation tidigt.
 • Var ansvarig för dina egna känslor och behov.

Det är viktigt att ta reda på vilket som är ens kärleksspråk och vad som är viktigt för en i en partner.

1:05:37 - 1:09:00

 • Det är också viktigt att ta ansvar för sitt eget kärleksspråk och inte bara förvänta sig att ens partner ska förstå det.
 • En bra relation med sig själv är viktig innan man går in i en relation med någon annan.
 • Kärlekens språk kan vara spännande och påverka relationen och valet av partner.
 • Det finns teorier och böcker om kärlekens språk som har hjälpt många par.
 • Åsa och Helien Arkham's bok 'Kärlekens språk' finns inte ute på marknaden, men det finns säkert andra böcker om ämnet.
1